Валута
BGN
  • EUR
  • USD
  • BGN
Меню
Профил
Език

КАТЕГОРИИ ПРОДУКТИ

Общи условия

 

                                           ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН ИЛОРИС ЕМАТ

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

чл.1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които "Илорис" ЕООД предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Онлайн магазин iloris.net. Тези условия обвързват всички потребители  с натискане на бутона "Регистрация",  в страница „ Регистрация“ потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

ал.1. Данни на търговеца:

име "Илорис" ЕООД

ЕИК: 202054098

Aдрес на управление: гр. Варна, ул. Петко Тодоров 52

тел.: +359877606366

email : office@iloris.net

Чл.2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на "Илорис нет", съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

Чл.3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на iloris.net не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата серия на търговеца.

II. УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА

Чл.4. След кликане на бутона "Финализирай поръчката", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в тяхната кошница. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

чл.5 При извършване на поръчка потребителите задължително въвеждат своите имена, телефон, адрес и електронна поща.

Чл.6. "Илорис" ЕООД си запазва правото да направи отказ за доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица "Илорис" ЕООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването и чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или чрез обаждане на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

Чл.7 Начинът на доставка е чрез куриер, като потребителите сами декларират дали доставката да бъде изпълнена до адрес или до офис на избраната куриерска фирма.

Чл.8. Сроковете за изпълнение на поръчка са от 1 до 3 работни дни. Уважаеми клиенти, направените поръчки се обработват по реда на тяхното постъпване и без значение на тяхната стойност или брой артикули.

Чл.9. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на "Илорис" ЕООД. В случаите, когато към "Илорис" ЕООД са зададени в писмена форма конкретни дата за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката "Илорис" ЕООД не е обвързан, с каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

ал.1. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.  При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, "Илорис" ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

ал.2. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения и преглед, Клиентът може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването и.

Чл.10. "Илорис" ЕООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението е по вина на куриер или друг доставчик или когато са налице форсмажорни обстоятелства.

Чл.11. При поръчка на стойност над промоционалната обявена, като такава за опция с безплатен транспорт тогава само  транпортните разходи са за сметка на "Илорис" ЕООД.

Чл.12. Минимална стойност на една поръчка е 20 лв. Освен в случайте на „Бърза заявка“

III. ЦЕНИ

Чл.13. Цените, посочени на сайта са в български лева, US долар и Евро  и са крайни и не включват транспортните разходи, както и таксата, когато плащането се извършва с наложен платеж. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да  заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

Чл.14. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и след регистрация да поръчва обявените стоки на Интернет магазин iloris.net.

Чл.15. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Чл.16. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведоми ТЪРГОВЕЦА  

за всеки случай на неправомерен достъп, чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Чл.17. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин от Интернет магазин iloris.net.

Чл.18 .Всеки потребител, независимо дали е клиент на "Илорис" ЕООД се задължава при ползване на услугите:

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от "Илорис" ЕООД услуги;

•    да уведомява незабавно "Илорис" ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва, по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол , 

компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения  имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

•    да не извършва злоумишлени действия;

ал.1.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да заплати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

Чл.19 . Право на отказ от стоката - всеки потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от поръчаните от нас стоки в рамките на 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, в случай, че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката, че е във вида в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП. В случай, че потребителят упражни правото си по чл.55 на ЗЗП, той следва да изпрати заявление за отказ чрез попълване страница Рекламации  и да върне стоката с ненарушена цялост и запазен търговски вид на адреса на магазина на "Илорис" ЕООД, от  който е изпратена. "Илорис" ЕООД се задължава да възстанови платените от потребителя суми в срок до 14 дни от датата, на която потребителя е упражнил правото си на отказ от стоката. Транспортните разходи по връщане на стоката са за сметка на потребителя. Същият се задължава да заплати и разходите за транспорт за първоначалната доставка, в случай, че те са били за сметка на "Илорис" ЕООД. При явно несъответствие на стоката със заявената и с характеристиките посочени в страницата, доставчикът възстановява на потребителя цялата платена сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл.59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване на върнатата стоката и ненарушаване на търговския и вид и опаковка или при желание от страна на потребителя и отправено писмено искане я заменя със съответстваща на заявената.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Чл.20 . "Илорис" ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

Чл.21 . "Илорис" ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на Илорис нет.  Има задължения да спазва Политиката за лични данни 

чл.22. "Илорис" ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на  "Илорис" ЕООД,  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. "Илорис" ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта Илорис нет .

ал.1. "Илорис" ЕООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен

(в случай, че  това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

Чл.2 3 . "Илорис" ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. 

Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на "Илорис" ЕООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за "Илорис" ЕООД. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

Чл.2 4 . "Илорис" ЕООД има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

Чл.2 5. Информацията по предходния член може да бъде използвана от "Илорис" ЕООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес  office@iloris.net , или чрез изтриване историята на съхранените лични данни от меню „моите лични данни“.

"Илорис" ЕООД събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които "Илорис" ЕООД ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

Чл.2 6. "Илорис" ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които "Илорис" ЕООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди включително, случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на "Илорис" ЕООД. 

Чл.2 7. "Илорис" ЕООД има право да инсталира на компютрите на потребителите бисквитки (cookies). Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го  идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Съгласие, отказ и срок за съхранение на използване на Бисквитки е видимо в сайта "Илорис" ЕООД.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

Ч л.2 8 . "Илорис" ЕООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни , чрез деклариране и спазване на Политиката на личните данни или за краткост „лични данни“ поствена на видно място в сайта Илорис.нет.  Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. "Илорис" ЕООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни, като на видно място в сайта постави страница " лични данни" с пояснение, при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в  случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите  Общи условия, "Илорис" ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. 

ал.1. "Илорис" ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или  длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. "Илорис" ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VII. ИЗМЕНЕНИЯ

Ч л.2 9 . Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Илорис" ЕООД , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. "Илорис" ЕООД се задължава да уведоми Потребителя за 

промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознаете с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то "Илорис" ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

VIII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Ч л. 30 . Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата iloris.net на своя компютър, таблет или телефон. 

Ч л.3 1 . Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

Ч л.3 2 . Онлайн магазин Илорис нет е собственост на "Илорис" ЕООД  с данни съгласно член 1 от настоящия договор .

Чл.33. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на "Илорис" ЕООД, съобразно българското законодателство.

IX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Информация за потребителя:  Права на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115 от Закона за защита на потребителите:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на 

несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(2) След изтичането на срока по ал. 1 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(4) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за 

предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Надзорни органи: 

(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg Уеб сайт:  www.cpdp.bg  

(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg
 

Чл. 33 . Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на  Илорис.нет  от 23.05.2018

 

Дата на публикуване: 22.05.2018 г

Дата на обновяване :22.02.2022

 

 

НОВИ ПРОДУКТИ

НАЙ ПРОДАВАНИ